מושב הזורעים,
טל: 04-6796137, פקס: 04-6731803, דוא"ל: [email protected]