צו ארנונה 2018

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מושב הזורעים,
טל: 04-6796137, פקס: 04-6731803, דוא"ל: [email protected]