טופס הרשאה לועד המקומי הזורעים

טופס הרשאה לועד המקומי הזורעים

 

יש למלא את הטופס, להחתים את סניף הבנק ולהעביר חתום חזרה למזכירות המושב.

 

באמצעות ההרשאה ניתן לשלם:

 

* מיסי מושב

* שכ"ל לפעוטון

* פעילויות תרבות/חינוך שונות

* פעילויות בני עקיבא

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למזכירות.

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מושב הזורעים,
טל: 04-6796137, פקס: 04-6731803, דוא"ל: [email protected]